Verzekering

Wat te doen bij een sportongeval ?

Bij een ongeval kan je een aagifteformulier aan je coach vragen of op deze pagina downloaden.

Op elk aangiftefurmulier moet een kleefbriefje van uw ziekenfonds worden aangebracht en dient u het formulier te handtekenen onder het kleefbriefje !!!

Dezelfde dag of ten laatste 's anderendaags bij ons in de bus steken of versturen per post naar:

Ingrid Suykerbuyk
Boterlaarbaan 420
B-2100 Deurne

Opgelet !

Verzekering betaald enkel opleg voor een gewone kamer, dus geen 1° klasse kamer of 1 of 2 persoonskamer. Hierdoor hogere doktersrekeningen komen volledig ten uwe laste !

Vooraleer het voetballen te hervatten moet het dokterspapier van genezing ingevud en afgegeven zijn (zelfs wanneer u nog op een rekening wacht).

Betaal eesrte al uw rekeningen zelf, ontvang dan bij uw ziekenfonds en geef dan pas al uw papieren af.

DOKTERSPAPIEREN NIET BINNEN IS NIET VOETBALLEN

Bij ongeval van lange duur kan zelfs een gedeeltelijk dossier worden gestuurd om hierdooor reeds gedeeltelijke terugbetaling te krijgen. Spelers die nog een dossier hebben lopen, gelieve uw papieren zo spoedig mogelijk in orde te brengen.

Download hier het aangifteformulier sportongeval.